ทุ่ม3หมื่นล.หมดปัญหาน้ำประปากร่อย-น้ำไม่พอ

หมดปัญหาน้ำประปากร่อยน้ำไม่พอ การประปานครหลวงทุ่ม3หมื่นล.เพิ่มประสิทธิภาพ นายกวี อารีกุล รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เป็นประธานในพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม3 สัญญา ได้แก่ 1.โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9 ที่เกี่ยวข้องกับงานขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ วงเงินงบประมาณ 4,790 ล้านบาท

2. โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9 กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องกับงานอุโมงค์ส่งน้ำ สถานีสูบจ่ายน้ำ ถังเก็บน้ำใส สถานีไฟฟ้าย่อย และงานที่เกี่ยวข้อง วงเงินงบประมาณ 22,760 ล้านบาท และ 3.โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อเสริมเสถียรภาพ และป้องกันน้ำท่วมเป็นการถาวร วงเงินงบประมาณ 4,264 ล้านบาท รวมมูลค่ากว่า 30,000 ล้านบาทโดยมีผู้แทนจากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และบริษัทเอกชนผู้ร่วมประกวดราคา ร่วมลงนาม

นายกวีกล่าวว่าข้อตกลงดังกล่าวถือว่าเป็นการทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่นในหลักนิติธรรมเป็นหลักในการบริหารการทำงานซึ่งโครงการที่จะดำเนินการนั้นมีมูลค่าตั้งแต่1,000ล้านบาทขึ้นไปเพื่อร่วมมือปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสเปิดเผยข้อมูลโครงการในทุกกระบวนการตั้งแต่ขั้นตอนการร่างขอบเขตของงานหรือทีโออาร์จนสิ้นสุดโครงการสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ  อย่างไรก็ตามโครงการทั้ง3 ของกปน.มีขอบเขตงานในการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจออกแบบและจัดทำทีโออาร์เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์800,000ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันก่อสร้างสถานีสูบจ่ายน้ำและอุโมงค์ส่งน้ำเชื่อมฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกพร้อมการปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อรองรับการให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนจะช่วยแก้ปัญหาคุณภาพน้ำดิบที่อาจมีน้ำทะเลหนุนสูงมาถึงจุดสูบน้ำและรองรับพื้นที่บริการเพิ่มโดยเฉพาะพื้นที่รอบนอกตามรอยต่อของเขตพื้นที่รับผิดชอบ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews