WHOชื่นชมไทยกำจัดโรคเท้าช้างสำเร็จ

WHO ชื่นชมไทย “กำจัดโรคเท้าช้างหมดจากประเทศ” ในการประชุมคณะกรรมการองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สมัยที่ 70 องค์การอนามัยโลกมอบรางวัล Public Health Achievements แก่ประเทศไทย จากผลสำเร็จการกำจัดโรคเท้าช้างหมดจากประเทศ ในการประชุมคณะกรรมการองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สมัยที่ 70 ณ สาธารณรัฐมัลดีฟส์ (more…)

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!